UBER-verbod opgeheven

3 Oktober, 2014 08:51

In een eerdere blogpost bespraken we het een en ander omtrent de nieuwste en erg controversiële taxidienst UBER. In deze blogpost van eind augustus stond dat de taxidienst in Duitsland verboden is. Dit verbod is per medio september opgeheven. Om deze reden verschijnt deze korte blogpost over het onderwerp.

Waarom werd het verboden?

Zoals in de blog van 28 augustus staat, werd de Amerikaanse taxidienst waarbij men onderling via een mobiele app een taxi kan bestellen verboden. De taxidienst nam namelijk mensen in dienst die geen “erkend chauffeur” zijn. Omdat op deze manier kan de zekerheid en de gezondheid van de passagiers niet gegarandeerd worden. Om deze reden werd in Duitsland de dienst verboden.

Waarom is het verbod opgeheven?

Het verbod is uiteindelijk door de Frankfurterse rechtbank geannuleerd. UBER wilde namelijk in hoger beroep gaan tegen het verbod. Hoewel de rechtbank de taxidienst nog wel als een illegale praktijk ziet die in strijdt is met de Duitse regelgeving, is het geen urgente zaak. Daarmee kon een kort geding niet worden gerechtvaardigd en trok de rechter het verbod in.

< Verhoef viert binnenkort haar 60-jarig bestaan De chauffeurskaart >